Chính sách riêng tư

Bạn đánh giá:  / 0
DỡHay 

Chính sách riêng tư

Chào mừng bạn đến vnphotography.org ("Trang web", "Chúng tôi", "chúng tôi", "của chúng tôi", "VPC", "vnphotography.org").

KHI SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN PHẢI CHẤP NHẬN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ, XIN VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. SỬ DỤNG TIẾP TỤC TRANG WEB SẼ ĐƯỢC XEM LÀ BẠN CHẤP NHẬN CÁC TÀI LIỆU.

Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư trực tuyến là rất quan trọng khi mọi người làm việc hoặc vui chơi trên mạng. Tuyên bố này giải thích các chính sách bảo mật cho người dùng của trang web ("Visitors"), truy cập mà không cần đăng ký; và những người đăng ký làm thành viên trên trang web và sử dụng các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi vnphotography.org ("Members"). Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ thông tin của người sử dụng như là bảo vệ thông tin của chúng tôi.

Thông tin cá nhân (PII) và Thông Tin phi cá nhân (NPII)
PII đề cập đến bất kỳ thông tin nhận dạng hoặc có thể được sử dụng để xác định, liên hệ, hoặc tìm các thông tin liên quan đến người, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, điện thoại, số fax, và địa chỉ email. NPII đề cập đến thông tin được thu thập nặc danh mà không nhận dạng của người dùng cá nhân, hoặc các thông tin nhân khẩu học không kết nối với một cá nhân xác định.

Những gì NPII và PII được thu thập?
Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ tất cả các khách truy cập vào trang web này. Chúng tôi có thể thu thập NPII về người sử dụng mỗi khi họ tương tác với trang web của chúng tôi. NPII có thể bao gồm tên của trình duyệt, các loại máy tính và thông tin kỹ thuật về phương tiện kết nối người dùng trên trang web, chẳng hạn như các hệ điều hành và các dịch vụ Internet cung cấp dịch vụ sử dụng, và các thông tin tương tự khác. Chúng tôi thu thập thêm thông tin từ các thành viên: tên, địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ email, và thông tin của hình ảnh mà các thành viên tải lên trang web này. Chúng tôi sẽ thu thập PII của người sử dụng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp PII, ngoại trừ việc nó có thể ngăn chặn họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến những chức năng nhất định của trang web.

Khi nào chúng tôi thu thập thông tin?
Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, khi bạn tải lên hình ảnh, hoặc nếu bạn gửi một bài viết trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể phải nhập thông tin nhận dạng cá nhân khác vào trang web của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, điện thoại, số fax, và địa chỉ email.

Tổ chức nào đang thu thập thông tin?
Ngoài sự sưu tập trực tiếp của của trang web, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (chẳng hạn như Amazon, Adorama), những người có thể cung cấp các dịch vụ như thanh toán thẻ tín dụng, hoặc thanh toán trực tiếp từ tài khoản PayPal, có thể thu thập thông tin này từ sự truy cập của thành viên và khách để trả tiền hoa hồng. Chúng tôi không có bất kỳ kiểm soát nào về những công ty sử dụng các thông tin này, vui lòng đọc chính sách bảo mật của họ. Các bên thứ ba khác có thể là trung gian mà chỉ đóng vai trò liên kết trong chuỗi phân phối, và không lưu trữ, giữ lại, hoặc sử dụng các thông tin cung cấp cho họ.

Làm thế nào trang web sử dụng PII của bạn?
Chúng tôi sử dụng PII để tùy chỉnh các trang web, để cung ứng những dịch vụ thích hợp. Chúng tôi có thể gửi email truy cập và thông tin đến thành viên liên quan đến trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng PII để liên hệ với thành viên để đáp ứng với yêu cầu cụ thể, hoặc cung cấp thông tin được yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đăng nhập, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, ISP, và các loại trình duyệt, phân tích xu hướng, sử dụng theo dõi thành viên của trang web, và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng.

Với người mà có thể các thông tin có thể được chia sẻ?
PII của các thành viên sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên ngoài. Chúng tôi cũng cung cấp cơ hội để "opt-out" nhận được thông tin hoặc được liên lạc bởi chúng tôi.

Làm thế nào là PII lưu trữ và các trang web tiếp tục PII an toàn?
PII được lưu trữ một cách an toàn và không thể truy cập cho bên thứ ba như đã nêu ở trên. NPII và PII người truy cập của chúng tôi và các thành viên chỉ có thể truy cập vào một số lượng hạn chế của quản trị viên được cấp một mật khẩu để truy cập thông tin, và được yêu cầu bảo mật cho các thông tin cá nhân. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra trang web về hệ thống an ninh và các quá trình một cách thường xuyên; trong khi chúng tôi sử dụng tất cả các biện pháp hợp lý để duy trì một trang web an toàn, thông tin liên lạc điện tử và cơ sở dữ liệu có thể sai sót, giả mạo và đột nhập, và chúng tôi không thể bảo đảm rằng những sự kiện như vậy sẽ không xảy ra và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với khách hoặc thành viên cho bất kỳ sự cố như vậy. Để phù hợp với Fair Information Practices, khi sự vi phạm dữ liệu xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng thông qua trang web trong vòng 7 ngày làm việc. Chúng tôi cũng đồng ý với các nguyên tắc bồi thường cá nhân, trong đó yêu cầu các cá nhân có quyền theo đuổi quyền lực pháp lý đối với thu thập dữ liệu và xử lý những người không tuân theo luật pháp. Nguyên tắc này đòi hỏi không chỉ các cá nhân có quyền lực thi hành đối với người sử dụng dữ liệu, nhưng cũng có những cá nhân có trông cậy vào các tòa án hoặc một cơ quan chính phủ để điều tra và / hoặc truy tố những người xử lý dữ liệu.

Những lựa chọn dành để truy cập và thành viên thu thập, sử dụng và phân phối của thông tin?
Khách và thành viên có thể chọn không nhận được thông tin không mong muốn từ hoặc được liên lạc bởi chúng tôi và / hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi và các cơ quan có liên quan bằng cách trả lời các email theo hướng dẫn, hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Theo quy định của Đạo luật CAN-SPAM, chúng tôi đồng ý những điều sau đây:
• Không lạm dụng, hoặc các đối tượng gây hiểu lầm hoặc địa chỉ e-mail
• Xác định các thông điệp như một quảng cáo trong những cách thức hợp lý
• Bao gồm các địa chỉ của doanh nghiệp hoặc trang web của chúng tôi
• Giám sát các dịch vụ tiếp thị email cho phù hợp, nếu được sử dụng
• Honor opt-out / yêu cầu hủy đăng ký một cách nhanh chóng
• Cho phép người sử dụng để bỏ đăng ký bằng việc trả lời email của chúng tôi với chủ đề "Hủy đăng ký"
• Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn bỏ đăng ký từ các thư này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và chúng tôi sẽ nhanh chóng lấy tên bạn khỏi tất cả các thư.

Cookies
Chúng tôi sử dụng cookies trên trang web của chúng tôi. Cookies là những file nhỏ mà một trang web hoặc nó chuyển nhà cung cấp dịch vụ vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép hệ thống cung cấp dịch vụ hoặc các trang web để nhận ra trình duyệt của bạn, lưu lại, và ghi nhớ những thông tin nhất định. Chúng cũng được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu được sở thích của bạn dựa trên các hoạt động trang web trước đó hoặc hiện tại, cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn với các dịch vụ được cải thiện. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp chúng tôi biên soạn dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp những kinh nghiệm trang web tốt hơn trong tương lai.

Bạn có thể chọn để có máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Bạn có thể làm điều này thông qua trình duyệt của bạn (như Internet Explorer, Firefox, Chrome) cài đặt. Mỗi trình duyệt đều khác nhau, do đó, nhìn vào menu Help của trình duyệt của bạn để tìm hiểu cách chính xác để chỉnh sửa các tập tin cookie của bạn. Nếu bạn vô hiệu hóa các tập tin cookie, một số chức năng sẽ bị vô hiệu hóa. Nó sẽ tắt một số tính năng có thể làm cho trang web của bạn ít hiệu quả hơn và một số dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động đúng.

Thành viên có thể xóa hoặc tắt PII thu thập bởi các trang web?
Chúng tôi cung cấp cho Thành viên có một tùy chọn để xóa / disable PII từ cơ sở dữ liệu của trang web bằng cách liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tuy nhiên, vì các bản sao lưu và hồ sơ các xóa bỏ, nó có thể không thể xóa entry của một khách mà không giữ lại một số thông tin còn sót. Chúng tôi sẽ không sử dụng PII liên quan đến cá nhân này trong bất kỳ hình thức nào từ đó trở về sau.

Bên thứ ba
Chúng tôi không cho phép bên thứ ba theo dõi hành vi của thành viên trên trang web. Chúng tôi honor tín hiệu do-not-track, và chúng tôi không theo dõi, cái đặt cookies, hoặc sử dụng quảng cáo khi tín hiệu Do Not Track (DNT) trong chương trình trình duyệt được thiết lập. Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên thứ ba PII của bạn. Điều này không bao gồm các trang web lưu trữ các đối tác và các bên khác, những người hỗ trợ chúng tôi trong việc điều hành trang web của chúng tôi, hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là hợp tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hay bảo vệ các quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của người khác. Tuy nhiên, NPII thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo, hoặc những sử dụng khác.

Đạo luật bảo vệ bảo mật trực tuyến California (CalOPPA) là luật tiểu bang đầu tiên ở Mỹ yêu cầu trang web thương mại và dịch vụ trực tuyến để gửi một chính sách bảo mật, và để tuân thủ Đạo luật này, chúng tôi đồng ý những điều sau đây:
• Người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi nặc danh.
• Khách và các thành viên sẽ được thông báo về bất kỳ chính sách bảo mật thay đổi trên trang Chính sách bảo mật của chúng tôi với những ngày được cập nhật ở dưới cùng của trang này
• Các thành viên có thể thay đổi PII của họ bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình
• Thành viên có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật PII hoặc để sửa chữa bất kỳ sự thiếu chính xác nào bằng cách gửi email cho chúng tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đạo luật bảo vệ bảo mật trực tuyến của trẻ em (COPPA)
Khi nói đến việc thu thập PII từ trẻ em dưới 13 tuổi, Đạo luật bảo vệ bảo mật trực tuyến cho trẻ em (COPPA) đưa cha mẹ vào quyền điều khiển. Ủy ban Thương mại Liên Bang, là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của quốc gia, quy định những gì các nhà điều hành trang web và các dịch vụ trực tuyến phải làm để bảo vệ sự riêng tư và an toàn cho trẻ em trên mạng. Chúng tôi không cho phép việc sử dụng trang web này cho trẻ em dưới 13 tuổi. Thành viên được yêu cầu phải được 18 tuổi trở lên. Nếu bạn biết bất kỳ thành viên trên trang web của chúng tôi là dưới 18 tuổi, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; chúng tôi sẽ xác minh và yêu cầu bằng chứng về tuổi từ thành viên; nếu mà không có bằng chứng, chúng tôi sẽ loại bỏ các tài khoản từ trang web của chúng tôi.

Liên kết
Thỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp sản phẩm của bên thứ ba hoặc các dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng khi bạn click vào một trong các liên kết này, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web khác. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các báo cáo bảo mật của các trang web liên kết như là chính sách riêng tư của họ có thể khác với của chúng tôi.

Những thay đổi chính sách bảo mật
vnphotography.org có thể quyết định để cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại ngày cập nhật ở dưới cùng của trang này. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi để giữ thông tin về cách chúng tôi đang làm việc để bảo vệ PII mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét các chính sách bảo mật định kỳ và nhận thức những sửa đổi.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ.

Được chỉnh sửa vào 09/28/2015

Thêm bình luận


Mã số
Làm mới