Chào mừng, Khách vãng lai
Username: Password: Tự động đăng nhập

Đánh giá về máy và ống kính

Đây là những thư mục mà bạn có thể viết bài đánh giá về những máy ảnh, hoặc ống kính mà đã dùng qua, hoặc biết là nó rất tốt.
Thư mục này dánh cho những bài viết về máy và ống kính của Nikon
4 Topics 7 Trả lời
by Lucian Vương
cách đây 3 năm 2 tháng
Thư mục này dánh cho những bài viết về máy và ống kính của Canon
4 Topics 6 Trả lời
by Lucian Vương
cách đây 3 năm 2 tháng
Những ống kính, hoặc máy chụp hình không phải của Nikon hay Canon, mà bạn muốn giới thiệu, xin hãy chia xẻ ở đây
12 Topics 11 Trả lời
by Lucian Vương
cách đây 3 năm 7 tháng